Reflexions Pausades

Pàgina d'inici » Posts tagged 'pobresa'

Tag Archives: pobresa

Un pessebre perfecte

Yago Calbet

Barcelona, 20 de desembre. L’ambient nadalenc desborda Passeig de Gràcia. Tot són llums, botigues obertes i un munt de gent amb bosses a les mans. El conjunt forma un fantàstic pessebre vivent. De cop, un cotxe de la Guàrdia Urbana s’atura i en surt un agent, que camina cap a una botiga. Me’l miro, encuriosit. Potser s’interessarà per les condicions dels treballadors de l’establiment, o bé revisarà que els productes que venen estiguin fabricats en condicions dignes.

M’adono que somio despert quan veig la trajectòria que emprèn el policia. No va cap a la botiga, sinó cap a un home que està assegut a terra amb un barret al davant per demanar diners. “Bé -penso- potser l’home està de sort i aquest treballador públic l’ajudarà a aconseguir un lloc on menjar o li indicarà allà on pot passar la nit”. Però el policia fa uns moviments ben estranys que em tornen a despertar del meu segon somni. S’acosta al pidolaire, passa pel costat sense mirar-lo però murmurant alguna cosa. Ho fa un parell de vegades i torna cap al cotxe, que arrenca immediatament i marxa.

L’home que jeia al terra s’aixeca visiblement molest. És el moment d’acostar-s’hi per a preguntar què redimonis ha passat. La seva resposta és tant clara com indignant “M’ha dit que haig de marxar, però jo no estic molestant a ningú! En comptes de perseguir als que roben, ho fan amb mi”. I una última frase tan colpidora i clara que, llegida en qualsevol novel·la, semblaria exagerada “A mi ja em fa prou vergonya demanar diners com perquè a sobre em vinguin a fer fora.”

En aquell moment no sé si allò és legal1, però la veritat és que m’és ben igual. Fa massa temps que la unió entre legalitat i ètica s’ha esquerdat. És llavors quan recordo les reflexions d’Steven Flusty, que, al llegir-les fa anys em semblaven catastrofistes. Flusty afirmava que els espais públics tradicionals se suplanten gradualment per espais privats destinats al consum on, per accedir-hi, cal tenir capacitat de despesa. A més, uns potents mecanismes de controls asseguren que el comerç flueixi constantment i sense cap interferència.

El “sense sostre” no preocupava a ningú. Ni per la part bona ni per la dolenta. No era culpable de res. Ni tan sols el policia devia tenir res contra seu. Segurament, perquè ningú el considerava digne de tenir-li prou consideració positiva o negativa. L’error de la persona era haver-se erigit com un obstacle a l’inalienable dret de la ciutadania a passejar i, sobretot, a comprar tranquil·lament. Sense res que els fes pensar massa.

L’amic pidolaire havia oblidat que per tenir un Nadal perfecte, tant important és mostrar les llums guarnint els carrers com amagar tot allò que pugui trencar-nos l’eufòria nadalenca. Ell no era la figura del pessebre ignorada. Ell era la figura que sobrava.

 

1. L’ordenança de civisme de Barcelona subordina la mendicitat a “el dret que tenen els ciutadans i ciutadanes a transitar per la ciutat de Barcelona sense ser molestats (…), així com l’ús correcte de les vies públiques”. Però l’ordenança indica que només es pot perseguir una mendicitat coactiva i que els agents estan obligats a contactar amb els serveis socials per a ajudar-los.

Progressem fiscalment?

Yago Calbet

Durant les darreres setmanes, noves publicacions alerten d’un augment de la pobresa[1] i la desigualtat a casa nostra[2]. Davant d’aquesta problemàtica social creixent, entitats socials i ONGs han reclamat una fiscalitat més redistributiva per a mitigar el problema. En altres paraules, demanen als governs que facin pagar més impostos als qui més tenen i que es prioritzi la despesa social. Les seves reclamacions es reforcen amb la preocupació i/o indignació de la societat enfront l’exagerada desigualtat econòmica que existeix a l’estat i la impressió que les persones riques haurien de pagar més impostos[3].

Tanmateix, les polítiques públiques a nivell català i espanyol han seguit una tendència contrària, amb importants retallades als serveis socials i una fiscalitat que beneficia a qui més riquesa acumula[4]. Allò que em resulta interessant d’analitzar són les raons per les quals no es produeix un canvi en la política fiscal. El-roto-medias El primer element és com han afrontat els governs aquesta situació. Bàsicament, argumenten que la reducció de la despesa social està causada per la crisi econòmica existent. En aquest sentit, és molt interessant l’evolució que s’ha produït en el discurs públic dels governants, especialment a Catalunya. A l’inici del mandat, les retallades les emmarcaven en una transformació cap a un model amb menys pes del sector públic i una promoció de l’àmbit privat i mercantil. El govern català defensava públicament un model de liberalisme econòmic que implicava aquestes retallades.

Amb el pas del temps però, el discurs ha derivat cap a una justificació per “necessitat”. És el que Margaret Tatcher va popularitzar els anys vuitanta com a Doctrina TINA (There Is No Alternative); precisament per a defensar polítiques molt similars. La idea bàsica és que el govern només pot actuar d’aquesta manera i que no existeix cap altra via que pugui millorar la situació. Els avantatges d’aquesta posició o doctrina són que, d’una banda, s’evita el debat públic sobre el model d’estat de benestar i, de l’altra, s’atribueix la responsabilitat de les retallades a factors externs (crisi econòmica, dèficit fiscal…). La perversitat d’aquest comportament però, es troba en obviar les nombroses propostes concretes per reduir la pobresa extrema i la desigualtat, que les mateixes entitats socials i diversos partits polítics han posat damunt la taula.

El segon element pel qual crec que no s’esdevé un canvi fiscal és la mala imatge que es té dels impostos a la nostra societat. Una mostra prou il·lustrativa d’això és que cap partit majoritari s’atreveix a defensar-los i s’arriba a l’extrem d’afirmar que “baixar impostos és d’esquerres”[5].

El passat 20 d’octubre la campanya Pobresa Zero, que agrupa 4.200 organitzacions catalanes, publicava el document Una fiscalitat injusta que ens empobreix. El document presentava propostes molt interessants, però la reflexió per a mi més important és la que ocupa el primer punt: el valor social dels impostos. Es tracta, sens dubte, d’un punt clau en el canvi fiscal. Els governants actuals, calculen minuciosament l’efecte de les seves polítiques en l’opinió pública. Per això, un tema poc popular com la redistribució impositiva –que pot suposar augments per a alguns sectors– difícilment s’aplicarà si la ciutadania no valora prou la importància dels impostos per al funcionament social.

En aquest punt, em permeto fer un xic de pedagogia bàsica. Abans de tot cal recordar amb tres apunts quina és la raó de ser dels impostos. Primer de tot, i des d’un punt de vista ètic, els impostos serveixen per a garantir la igualtat d’oportunitats. El fet que tothom pugui estudiar, menjar i gaudir de bona salut independentment de la seva renda o la riquesa de la seva família em sembla un principi de justícia elemental que s’aconsegueix amb una redistribució de la riquesa.

Des d’un punt de vista pragmàtic, hi ha dos factors a subratllar. El primer és que una redistribució permet disminuir la desigualtat. Com ja he destacat en entrades anteriors, l’estudi Desigualdad. Un análisis de la(in)felicidad colectiva demostrà que una societat menys desigual és beneficiosa per a tothom en molts àmbits diversos. Per tant, des d’un interès purament egoista, una règim fiscal just pot beneficiar a tothom. El segon factor pragmàtic és que gràcies als impostos se sostenen infraestructures imprescindibles per a la vida en comunitat, l’activitat econòmica i els serveis bàsics de tota la població.

La inversió en mitjans de transport, els agents de l’ordre, actuacions en emergències, el sistema judicial… tots són possibles avui gràcies a l’esforç fiscal que ha fet la població. Però el que es reclama per a una societat amb menys pobresa i desigualtat no és només que hi hagi impostos, sinó que hi hagi un sistema fiscal progressiu. Això significa que el percentatge a pagar en persones i empreses sigui major quan més riquesa tinguin. La raó és que tothom hauria de fer un esforç proporcional. Si la persona més pobra i la més rica haguessin de pagar el mateix percentatge (un 35% d’IRPF, per exemple), significaria un esforç proporcional més elevat per la persona pobra que per la rica.

En aquest sentit, també és important recalcar que els més equitatius són els impostos directes (IRPF o patrimoni), que graven segons renda i patrimoni; que no els indirectes (IVA), que graven el consum d’un bé i per tant no distingeixen segons l’esforç que suposa per la persona que ho compra.

En definitiva, per a superar la situació de pobresa extrema i desigualtat seria desitjable una millor redistribució de la riquesa i, per tant, fer visibles propostes viables per a aconseguir un sistema fiscal més progressiu. Malgrat tot, perquè es puguin aplicar aquestes polítiques resultarà imprescindible una tasca de conscienciació perquè es torni a valorar la funció elemental que tenen els impostos.


Notes

[1] L’Idescat va anunciar que la taxa de pobresa havia augmentat fins a un 19,8% l’any 2013, amb un efecte especialment potent entre els menors de 16 anys.

[2] Les 20 fortunes espanyoles més grans van augmentar la seva riquesa en 15.400 milions de dòlars el darrer any i l’1% més ric de l’Estat posseeix el mateix que el 70% de la població. (font: Intermón Oxfam)

[3] Enquesta ciutadana publicada per Intermón Oxfam, novembre 2013.

[4] La nova política fiscal del govern central preveu una reducció en les rendes més altes i una disminució de la progressivitat. A nivell català, l’eliminació de l’impost de successions i donacions ha reduït en 600 milions d’euros la recaptació impositiva. Per últim, ambdues administracions han reduït en milers de milions la despesa social.

[5] Declaracions de Zapatero en una entrevista amb El País l’any 2003.


Hisenda som tots?

El debate actual sobre el desarrollo

Hace ya más de un siglo que académicos, gobiernos y otros agentes sociales debaten sobre qué es y cómo debería ser el desarrollo. La contraposición de ideas a lo largo de ese tiempo ha ayudado a enriquecer y hacer evolucionar concepto de desarrollo con la creación de una amplia variedad de corrientes de pensamiento. A pesar de ello, el debate sigue hoy más vivo que nunca a causa de los fracasos habidos en este campo y de la situación de crisis global que vivimos.

Lo que se pretende en este ensayo es, en primer lugar, entender el surgimiento de las teorías del desarrollo, posteriormente hacer un breve repaso a la evolución que ha tenido el debate para luego situar el punto del debate en el que estamos, analizando cuáles son dos de las principales propuestas que hay encima de la mesa. Por último, se lanzan algunas ideas sobre cómo se podría enfocar la cuestión en los tiempos venideros.


El surgimiento

Mejorar la calidad y el bienestar de las personas en el mundo es una preocupación que ha ocupado a numerosos estudiosos desde hace ya muchísimos años. Por este motivo, al querer situar el surgimiento de la teoría del desarrollo nos encontramos con una tarea nada fácil, pero sí hay dos aspectos que conviene precisar para comprender su naturaleza. Uno es la asunción de algunas ideas centrales de la modernidad. El otro, su casi unidimensional análisis desde el mundo de la economía. Comencemos por la segunda.

Ya en el S.XIX las diferencias entre los distintos países del mundo eran más que evidentes, sobretodo en lo que se refiere a la industrialización. Precisamente, los países que más producían y comerciaban eran los definidos (o mejor, autodefinidos) como avanzados. Variables económicas como el nivel de exportaciones e importaciones, la acumulación de capital o la capacidad productiva de un país proporcionaban información para saber el grado de desarrollo de ese país. Además, en aquél escenario se empezó a diferenciar entre países desarrollados y subdesarrollados. Así lo definiría en 1949 Harry Truman, presidente de los EEUU.

Volvamos ahora al primer aspecto: su relación con la Modernidad. En las primeras teorías sobre el desarrollo podemos apreciar al menos dos elementos nacidos ya con la Modernidad. El primero es la idea de universalidad, elevándola a menudo en importancia por encima de las particularidades locales. Esta idea se puede apreciar bien en el siguiente ejemplo. Cuando, acabada la Segunda Guerra Mundial se inició el periodo de la reconstrucción y se empezaron de proponer líneas a seguir por los países, el nivel de interconexión que existía ya entre ellos provocó que estas directrices se pensasen a un nivel supranacional: la vía era aconsejable para todos estados, había un modelo de evolución deseable para todos.

Un segundo elemento clave fue la confianza ciega en el progreso basado en la razón. Así, se concebía al ser humano como superior del resto del mundo. Ello provocó una serie de certezas asumidas como la posición de superioridad respecto a la naturaleza y la capacidad de abastecerse de sus recursos ilimitadamente.

La evolución del debate 

Fue en las décadas de los sesenta y los setenta cuando distintas voces, provenientes sobretodo de Latinoamérica, empezaron a poner en duda la visión hasta entonces hegemónica sobre el desarrollo. Este nuevo paradigma, conocido como estructuralismo, puso de relieve que la situación de cada país empobrecido no era una simple cuestión de un atraso natural, sino que la pobreza sufrida por estos era consecuencia del avance logrado por parte de los países más ricos. Las diferencias existentes pues, estaban presentes a nivel mundial y no solo a nivel interno; en pocas palabras, existía un dualismo a nivel global.

Un paso sucesivo en este ámbito fue el enfoque de la dependencia, que denunció las estructuras comerciales y económicas a nivel mundial como desfavorables para los países más pobres, que quienes padecían una situación de dominación. Es conveniente subrayar que hasta ahí ningún enfoque dudaba de la necesidad de “desarrollarse”, asumiendo el desarrollo como avances en términos económicos. Así pues, las diferencias principales se encontraban más en el camino que no en el punto de destino (Sutcliffe, 1995).

En la década de los setenta llegaría el Giro Social, una perspectiva que abría una nueva dimensión en el debate con la siguiente pregunta: “¿Qué tipo de crecimiento?”. Este conjunto de nuevos enfoques ponía énfasis en la vertiente humana de las consecuencias del desarrollo para denunciar los fracasos y carencias de este. La relación automática entre crecimiento económico y aumento del bienestar empezaba a romperse y aparecía en escena la cuestión medioambiental.

Tres referencias ineludibles de esta nueva visión fueron Los Límites del crecimiento (Meadows, 1972), en donde se alertaba de la imposibilidad de un crecimiento material infinito; Ajuste con rostro humano (UNICEF, 1987), que puso de manifiesto las carencias de los planes de ajuste aplicados por el Banco Mundial y el FMI; y por último el Informe Brundtland (Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987), en donde se propuso por primera vez el desarrollo sostenible como vía para el progreso y garantizar a la vez los recursos naturales. En la práctica, todo ello se reflejó en distintas propuestas como la redistribución con crecimiento, el enfoque Basic Needs y la nueva corriente política del 3r Mundo: El Nuevo Orden Económico Mundial.

Fue ya en los años noventa cuando A. Sen se convirtió, con el enfoque de desarrollo humano centrado en las libertades y las capacidades, en la principal referencia en este campo. La aportación de Sen se basó en poner en el centro de atención al sujeto humano y sus opciones reales de mejorar sus condiciones de vida.

El debate actual

El debate actual en el que se centra este trabajo tiene algo de novedoso y es que se llega a plantear rigurosamente y por primera vez en el mundo académico, el propio rechazo al término de desarrollo en sí mismo. Contra esta posición se formula una corriente que defiende la redefinición profunda del concepto de desarrollo. Se enfrentan pues la visión de una “alternativa al desarrollo” con un posible “desarrollo alternativo”.

Antes de ver sus diferencias, es necesario señalar sus puntos comunes. Ambos pensamientos comparten un rechazo absoluto al desarrollo entendido exclusivamente como aumento y acumulación de capital económico, representado en el crecimiento del Producto Interior Bruto de un país. Asimismo, también lamentan los procesos de empobrecimiento sufridos por los países más pobres y hechos en nombre del progreso. Por otra parte, los dos tienen en cuenta la limitación de los recursos naturales y por ende la necesidad de adaptar las actividades humanas a los ciclos naturales.

Quienes defienden una reorientación de la noción de desarrollo creen que se debería dotar el concepto de unas características concretas que pudieran llegar a definir qué bienestar es deseable y cuáles son los problemas globales que lo impiden. Para I. Sachs, lo que hace falta es pues “volver al término desarrollo sin ningún calificativo, a condición, claro está, de redefinirlo en tanto que concepto pluridimensional” (Sachs). Se trataría pues de atribuir a la idea de desarrollo dimensiones ecológicas, sociales y humanas que complementasen a la hasta ahora única protagonista dimensión económica.

Como se ha dicho más arriba, contra esta postura “posibilista” se postula el post-desarrollismo. A pesar de haber cobrado importancia en los últimos años, ya en los años sesenta autores como I. Illich y C. Castoriadis denunciaban el fracaso del desarrollo en el sur de planeta y también se cuestionaban las bases paradigmáticas que daban pie al modelo de desarrollo existente. Otros pensadores actuales como S. Latouche se inspiran en ellos al oponerse a la idea de desarrollo, ya que consideran que no rompe por completo con la lógica de crecimiento y la visión economicista y evolucionista que lo han acompañado desde su nacimiento. Además, el contenido de este concepto se habría convertido en un cajón de sastre en donde se han querido incluir prácticas muy diversas, muchas veces como mero maquillaje empresarial o institucional (Latouche 2008).

En este punto conviene recordar brevemente que existen otras ramas que difieren de las visiones aquí expuestas pero que pueden ser confundidas por la radicalidad de sus críticas al concepto de desarrollo. Es el caso del primitivismo que, englobado en el enfoque antidesarrollista, defiende una oposición frontal a toda industrialización. El valenciano Miquel Amorós es uno de los principales divulgadores de este enfoque.

¿Y ahora qué?

Presentadas las diferencias entre la perspectiva de la redefinición y la post-desarrollista, es el momento de presentar algunas ideas y lanzar propuestas que puedan servir a la evolución del debate.

Una primera apreciación ya hecha por otros autores es que las críticas post-desarrollistas se fijan solamente en los fracasos prácticos hechos en nombre del desarrollo y lo extrapolan a lo general. A mi entender, el uso de un concepto para cometer atrocidades no implica que el concepto en sí se vea alterado. Piénsese por ejemplo en las tristes crueldades llevadas a cabo en nombre de la libertad y la democracia. Lo que es ineludible es que la ligereza y vanidad con que es usado el término desarrollo hoy en día requiere, en cualquier caso, de una acotación del contenido que permita discernir con agilidad y claridad a la vez lo que no entraría dentro de ese concepto. Como ineludible es también el poder de construcción del discurso oficial necesario para que esa reorientación del concepto calase hondo en la opinión pública. Se trataría pues, de ganar lo que P. Bourdieu llama la “lucha simbólica”, en referencia a la lucha por la definición del significado de las palabras.

En cuanto a la acotación del contenido del concepto de desarrollo, nos encontramos ya de entrada dos aspectos muy importantes. La primera, de sobras conocida, es el tema de los indicadores. Porqué una vez superada y aceptada ya la incapacidad del PIB para medir cuál es el bienestar que hay en un área del planeta, se nos plantean un sinfín de nuevos indicadores más o menos parciales y manejables. Hablamos del Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Calidad de Vida, la Huella Ecológica, el Índice de Libertad… En este sentido, es interesante conocer el trabajo realizado por una comisión liderada por J. Stiglitz, A. Sen y Jean-Paul Fitoussi, creada el 2008 para analizar los límites del PIB y estudiar otros indicadores alternativos referidos a las variables económicas y al progreso social. Las conclusiones de la comisión aconsejaban suplir las carencias del PIB como indicador del bienestar a través de la creación de nuevos instrumentos y la consideración de otras variables. Por otra parte, concluyeron que no habían logrado crear un nuevo indicador multidimensional que proporcionase suficiente información sobre el bienestar real de la población de una zona. Ello es importante porque pone de relieve la inutilidad de aferrarse a un solo índice para saber cuál es el nivel de desarrollo de un país.

Un segundo aspecto problemático sobre aquello que se debería incluir en la reformulación del concepto, y que no siempre ha recibido la atención merecida, es el de los marcos económico-políticos que pueden hacer posible tal desarrollo. En realidad, se trataría de averiguar qué marcos son, por definición, incompatibles con este modelo de desarrollo. A modo de ejemplo, si se concluyese que el desarrollo pasa por la disminución del impacto destructivo actual en el medio ambiente, no tendría ninguna lógica operar en un sistema económico que requiriese de una industrialización siempre mayor. Como tampoco sería lógico aceptar un sistema político institucional no democrático a la vez que se propone la participación activa de la ciudadanía como parte del desarrollo. En resumen pues, una acotación importante sería aclarar, más allá de los factores concretos, qué marcos económico-políticos pueden ser incongruentes con el desarrollo.

Otro aspecto a tener en cuenta es si por desarrollo entendemos un estadio, un proceso o ambas cosas. Las dos primeras posibilidades (y la tercera por consecuencia lógica) tienen algunos riesgos que hay que señalar. En el primer caso, si se ve el desarrollo como un estadio se está definiendo implícitamente un modelo ideal, al que todos deberían llegar. Ello anularía cualquier intento de desarrollo autóctono y propio del lugar, y también la suma de una diversidad de progresos posibles. Además, conceptualizado de esta forma, se aceptaría tácitamente la existencia de un subdesarrollo, algo que se pretende evitar desde el enfoque “redefinicionista”. La segundo forma de entender el desarrollo, es decir, como proceso, implica de alguna forma la deseabilidad y hasta necesidad de una transformación, un cambio. ¿Pero hasta cuándo? Y ¿siempre válido del mismo modo y en todos los lugares? He aquí el peligro de entenderlo de esta forma.

Por otra parte, y siguiendo la línea del rechazo de algunos valores heredados de la Modernidad, creo que cualquier reformulación de la idea de desarrollo debería resaltar la importancia que tiene nuestra forma de comprender el mundo y de interaccionar con él, ya que nuestra mentalidad condiciona todos los proyectos y acciones que realizamos. En palabras del filósofo J. Pigem, “necesitamos algo más que avances tecnológicos y económicos: es necesario transformar nuestra relación con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos” (Pigem, 2011).

Por último, y yendo más allá de las consideraciones puntuales realizas en los párrafos anteriores, no hay que olvidar la naturaleza del debate en sí misma. Y es que existe el riesgo, como en otros muchos terrenos, de que este debate se convierta en una discusión estrictamente terminológica entorno a la palabra desarrollo, lo que podría llevar a un peligroso alejamiento de la realidad y a un estancamiento improductivo. Es por eso que, en paralelo a la evolución del conocimiento y la confrontación de ideas, hace falta fortalecer las posiciones comunes que comparten las dos líneas planteadas en este texto que, como hemos visto antes, son importantes. Además, sería útil también analizar y tener muy presentes las iniciativas y prácticas que se están dando en esta línea y en muchas partes, de las que seguramente ambas posiciones no difieren tanto como lo puedan hacer en el plano teórico.

Y es que no se puede olvidar que el objetivo principal ha de seguir siendo mejorar el bienestar de las personas en la actualidad, ya que desgraciadamente son muchas las que hoy lo necesitan. Y con urgencia.

Bibliografía 

–     Latouche, S. 2008, La apuesta por el decrecimiento. Icaria.

–     Pigem, J. 2011, GPS (global personal social), Kairós.

–     Sachs, I. Tiers-Monde, n.173, extraído de La apuesta por el decrecimiento, p.116 (Latouche, 2008).

–     Sutcliffe, B. 1995, Desarrollo frente a ecología, Ecología Política.

–     Unceta, K. 2009, Desarrollo, Subdesarrollo, Maldesarrollo y Post-desarrollo, Carta Latinoamericana.

–     Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progresswww.stiglitz-sen-fitoussi.fr, última entrada 14/12/2011.

Intermon Oxfam and Global Inequality

Article en català: Intermon Oxfam i la desigualtat global


 

Last January, Intermon Oxfam (IO) presented the report Working for the Few: Political capture and economic inequality. Among other figures, the report highlights that the 85 richest people around the world own the same wealth as the 3.5 billion poorest people. However, apart from this stunning data that hit the headlines , there is the important idea that an increasing inequality is allowing wealthy elites to control political power and, consequently, undermining democracy. Oxfam reminds us that different international organization and forums present inequality as a threat to social stability and global security.

Even if this phenomenon is now more obvious, many authors have written about that before. In 2009, Richard Wilkinson and Kate Pickett published an interesting book called The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. In that book, they put forward the idea that from a certain wealth level, inequality is more decisive for societies than poverty. In other words, that the difference between the richest people and the poorest people has much more impact on welfare than poverty. Another interesting conclusion of their studies is that an unequal society affects negatively both the poorest and the richest. So, not only the most disadvantaged but also the richest should be interested in having an equal society.

Back to the IO’s report, the NGO shows clearly the main elements that have caused the acceleration of inequality. These are: “financial deregulation, tax havens and secrecy, anti-competitive business practice, lower tax rates on high incomes and investments and cuts or underinvestment in public services for the majority”. Not without reason, these are the steps recommended by the Washington Consensus, considered the main recipe of the economic liberalism.

On the other hand, IO has launched some recommendations that Governments should adopt in order to reverse this negative trend. Some of them are to support progressive taxation, refrain from using their wealth to seek political favours and adopt transparent policies in both the political and economical fields. All in all, those are measures that should favour the major part of the population with more rights and democracy, at the expense of the enrichment of a minority.

Reports like Working for the few gives concerned people a breath because it shows that this topic is included in the international political agenda by one of the most important NGOs. Nevertheless, since this report was published prior to the World Economic Forum, I have serious doubts on the real attention that it received by the elites meeting there. Did the world leaders take it seriously and renounce to a part of their wealth? Or did they just act politely giving nice speeches announcing measures that will be never applied?

Let’s see how inequality evolves during the following years.

—-

Vídeo Intermón i Desigualtat:

¿Tiene un euro contra la pobreza?

El siguiente texto es un diálogo entre dos ciudadanos que, a raíz de un encuentro casual, inician un apasionante diálogo sobre la lucha contra la pobreza. En el debate, las dos personas muestran sus opiniones sobre las mejores vías de acabar con la pobreza y también sobre la legitimidad y los límites de las acciones que comparten este objetivo.

El asistencialismo versus solidaridad, el vencer versus el convencer y la justificación del uso de la fuerza son algunas de las discusiones que entablan en su conversación. A pesar de que cada personaje defienda su posición, la intención final del texto no es convencer al lector de ninguna opinión concreta, sino de aportar herramientas que permitan una visión más amplia y plural, así como hacer notar algunas contradicciones del debate entorno a la pobreza y la desigualdad.

 

Jordi- Buenos días. ¿Tiene un euro contra la pobreza?

Eukene- ¿Disculpe?

J – Sí, mire, somos la organización Acabemos con la pobreza y estamos pidiendo ayuda a los ciudadanos para proporcionar alimento y un techo a las personas que más están sufriendo esta crisis. Por eso le pedimos sólo un euro.

E – Ah, está bien… Mire, lo siento, pero no confío en estas cosas. No porque no me crea que usted vaya a destinar mi euro a lo que dice. Pero darle un poco de pan a un pobre no saca esta persona de su situación. En todo caso haría falta es algo transformador…

J – Tiene razón, un euro suyo sólo menguará el hambre de alguien durante algunas horas, pero si primero usted, luego ese otro, después el de más allá, y así sucesivamente todos colaboramos, finalmente la persona podrá sobrevivir. Sabemos que existen problemas de sistema, de estructuras, etcétera. Pero si hoy, delante suyo, hay una persona que está hambrienta, ¿cómo puede negarse a ayudarla si tiene los medios para hacerlo?

E – Me negaría porque no estoy nada de acuerdo en este modo de actuar. Por supuesto, podré ayudarla momentáneamente; pero esta vía exclusivamente asistencial, calmará nuestra consciencia pero puede estigmatizar a las personas necesitadas. He oído gente que incluso llega a culparlas de su situación como mecanismo para evadir la incomodidad que les supone aceptar que haya tal nivel de pobreza en nuestra sociedad. Mientras tanto, todos olvidamos las causas que han llevado a miles de personas a no tener un techo bajo el que dormir.

J – De acuerdo, tiene razón, en la teoría. Su ideología es coherente. Pero hablemos ahora de la práctica. Se trata de la dignidad de estas personas. Mientras discutimos sobre estrategias y proyectos a largo plazo, podríamos haber ayudado ya a muchos. Y los resultados importan. Un pensador australiano, Peter Singer, asegura que si cada uno diésemos el 10% de nuestros ingresos a la causa, se podría acabar con la pobreza.

E – Mi respuesta es ¿Y qué hacemos con el 90% restante? Porque en realidad, cada vez más nuestras acciones y modos de vida están ligados a la situación de muchas otras personas. Si le doy ahora un euro, y los nueve que me sobran los dedico a especular con la vivienda, ¿estaré luchando con la pobreza? ¿No sería como dar un vaso de agua para apagar un fuego que yo mismo estoy avivando con otros vasos… de gasolina? Más que asistencialismo, es necesaria la solidaridad que nos una como iguales. De hecho, el asistencialismo viene promovido desde el propio sistema.

J – ¿Me puede dar algún ejemplo?

E –Sí, hace unos meses se celebró en Catalunya una “Maratón contra la pobreza”, en la cual ciudadanos anónimos aportaban dinero para apoyar proyectos contra la pobreza y la exclusión.

J – No me parece una mala idea…

E – …si no fuera porque está caridad se promovió desde las mismas instituciones oficiales que han recortado las ayudas más básicas. Y no solamente esto; las empresas patrocinadoras, que aprovecharon para hacerse una buena publicidad durante en aquella jornada, tuvieron unos beneficios 9.300 millones de euros en 2011. La caridad finalmente recaptada en la Maratón fue del 0,04% respecto estos beneficios. Son muy listos y saben como hacerlo para mantenerse en el poder.

J – ¿Quiénes?

E – Ellos. Políticos y banqueros.

J – Creo sinceramente que se simplifica demasiado al clasificar la población entre ellos, los malos, y nosotros, los buenos. Sin lugar a dudas, hay causantes de la crisis y personas excesivamente ricas. Pero si queremos superar nuestros problemas como sociedad en conjunto, habrá que convencer a todo el mundo de que una sociedad sin pobreza y con muy poca desigualdad es mejor para todos, además de moralmente superior.

E – Encuentro muy ingenuo este planteamiento. Un importante ejecutivo es indiferente a la moral. Por eso, para lograr una sociedad sin pobreza y poca desigualdad habrá que forzar al ejecutivo para que dé lo que acumula a quienes lo necesitan. Lo siento, pero me resigno a tratar sólo de convencer, hoy quiero vencer, vencerles, con la fuerza si hace falta. Sobran los ejemplos en que una lucha muy combativa ha dado resultados. La situación es injusta y nuestra pasividad nos hace cómplices.

J – Me gustaría decirle varias cosas. En primer lugar, nunca se debería negarse a tratar de informar a la persona poderosa, dando por supuesto su maldad de antemano. En segundo lugar, a los poderosos se les podría forzar legítimamente simplemente con leyes más justas que favorecieran la redistribución entre la población. Por último, no se puede caer en el error de pensar que no actuar por la fuerza o violentamente es sinónimo de pasividad. Existen multitud de formas de lucha no violentas como el boicot, la desobediencia civil, el sabotaje… con también importantes resultados históricos.

E – Al principio me decía cuan importante son los resultados. Usando su propio principio, le diré que hoy las leyes hechas por los mismos políticos poderosos, que están supeditados al poder económico. Son ellos lo que emplean la fuerza para aplicar sus medidas que polarizan la sociedad entre pobres y ricos. ¿Podemos esperar cambiar las cosas con los mecanismos que ellos proponen? ¿Si fueran estos mecanismos fuesen efectivos para la transformación, cree que permitirían que existiesen?

J – Como le explicaba, existen medios no-violentos para presionar. En cualquier caso, lanzar una lucha violenta, además de ser rechazable éticamente, no haría más que crear nuevos problemas y conflictos derivados de la represión, la ruptura social, el sufrimiento de personas inocentes…

E – Convendrá conmigo en que hoy existe ya represión, ruptura social y, como no, sufrimiento de muchísimas personas.

J – Por supuesto.

E – Bien, entiendo que una lucha estrictamente violenta no forzaría necesariamente el cambio y añadiría otros costes. Pero estará de acuerdo en que las herramientas pacíficas que usamos hoy no están consiguiendo la transformación deseada.

J – Tiene razón, también pienso que es necesario innovar en las formas de lucha para acumular fuerzas y tener una capacidad de presión real.

E – Exacto, mejorar la movilización social, extender el malestar. Esto mismo que usted dice es lo que hay que hacer.

J – Finalmente parece que nos hayamos puesto de acuerdo en algo… En fin, no le quisiera robar más tiempo; pero le aseguro que pensaré sobre lo que hemos hablado.

E – Yo también, siempre enriquece compartir opiniones con el resto de la gente. Que tenga un buen día. Y por cierto

J – ¿Sí?

E – Aquí tiene su euro.

 

 

Las causas del hambre

La falta de alimentos ha sido una problemática constante en la historia de la humanidad. Las causas de esta escasez, sin embargo, han variado a lo largo de los tiempos y ha sido el contexto de cada época el que ha determinado los porqués de esta falta de alimento. En este texto se pretende repasar estas causas, centrándose sobretodo en los últimos 40 años, y valorar si las políticas llevadas a cabo han resultado ser una respuesta eficaz.

Dejando de lado las hambrunas producidas por fenómenos naturales que han acompañado toda la historia de la humanidad, un interesante punto de partida para este breve estudio es la aportación que hizo Malthus en 1798, en su célebre “Ensayo sobre la población”. Este autor inglés alertó que, mientras que la población crecía exponencialmente, la producción de alimentos lo hacía de forma lineal. Si bien hasta entonces los alimentos podían abastecer a casi todos, era lógico pensar que en el momento en que las necesidades de la población superasen los alimentos disponibles se crearía una situación inevitable de insuficiencia alimenticia. En otras palabras, que el aumento de los habitantes haría tan pequeña la parte del pastel correspondiente a cada uno que habría hambre en el mundo.

Lo interesante de esta visión es que el hambre se veía como un problema de falta de producción de alimentos. La solución señalada por Malthus era la contención del crecimiento de la población, con métodos bastante discutidos por autores que le sucedieron. El estudio “Los Límites del crecimiento” (1972), conocido también como Informe Meadows, se apoyó en la misma perspectiva al analizar el problema del hambre como la falta de alimentos para todos, ligado también a la naturaleza finita de tierras cultivables y de agua utilizable. La solución expresada desde este informe, al contrario que en el primer caso, pasaba por un aumento de la productividad en la producción de alimentos. En este sentido, se entendió la Revolución Verde asiática como una oportunidad para hacer crecer la cantidad de alimentos disponibles basándose en una agricultura intensiva y química.[1]

Si hacemos un salto hasta la actualidad, encontraremos en gran parte del imaginario colectivo de la población dos grandes factores como causas directas de las hambrunas que hay en el planeta: la pobreza y las sequías. Sin querer restar su innegable impacto, es preciso indicar que estos factores tienen a la vez sus causas. En cuanto a las sequías, sufridas sobretodo en el África Subsahariana, hay que decir que están cada vez más relacionadas con el cambio climático y que por tanto no se pueden ya tratar como simples consecuencias de una meteorología impredecible. En el otro caso, la pobreza de la población y su incapacidad para comprar alimentos no ha sido así históricamente sino más bien al contrario. Como veremos más adelante, los planes de ajuste estructural dictados por el FMI, más el encarecimiento de las materias primas, han llevado a muchos países a tener que comprar a precios altos los alimentos que antes producían ellos mismos.

En cualquier caso, el problema de escasez de alimentos como causa de la hambruna ya ha sido negado incluso por la FAO, que aseguró en uno de sus trabajos que se produce actualmente comida para 12.000 millones de personas, superando de largo los habitantes que hay hoy en el mundo. Debemos concluir, como afirma que Olivier De Schutter[2], que “El derecho a la alimentación no consiste en una mayor producción de alimentos”. El problema no se halla ya en esta causa, sino en el acceso a la tierra y a los alimentos. El pastel es bastante grande, pero está mal repartido.

A continuación se analizan cinco aspectos del mundo agrícola que afectan directamente a este desigual acceso de la población a los alimentos. Estos son el monocultivo exportador, la liberalización, los transgénicos, la especulación y los agro-combustibles. Los cinco factores están muy interrelacionados y todos ellos responden al modelo neoliberal imperante en la economía mundial, desarrollado en las últimas décadas de la globalización capitalista.

UNA DEUDA INJUSTA

Para entender el primer elemento, tenemos que remontarnos a las décadas de los setenta y ochenta. Entonces, lo países más pobres se encontraban enormemente endeudados con los países ricos y su deuda externa alcanzaba cifras inaceptables para los estados más poderosos. En 1982, México declaró la incapacidad de pagar su deuda y se le implantó un estricto Plan de Ajuste Estructural por parte del FMI y del Banco Mundial (BM). En los años sucesivos, gran cantidad de países latinoamericanos y africanos se vieron obligados a aplicar estos planes, muy similares a lo que hoy llamaríamos Planes de Rescate.

Estos ajustes se basaban en el ideario neoliberal plasmado en el Consenso de Washington, que prevé una reducción del peso del estado y una mayor privatización y liberalización de los mercados. En el caso que nos ocupa, esto se materializó en la exigencia de enfocar su agricultura hacia el monocultivo destinado a la exportación. Según la teoría económica, ello permitiría a los países disponer de divisas para pagar sus deudas y desarrollar así su propia actividad industrial, que terminaría al final con la salida del país de la pobreza. Se trataba pues de especializase en cultivos concretos para aprovechar las economías de escala y ser más competitivos en el mercado mundial. Paralelamente, se forzó a estos países pobres a reducir su gasto público en subvenciones a la agricultura.

El resultado fue un cambio profundo en la producción de alimentos del país, ya que se abandonaron progresivamente los cultivos de cereales y otros alimentos básicos para pasar a cultivar soja, café, cacao y otros productos destinados al comercio internacional. En realidad, algunos de ellos como Somalia, Haití y Mozambique pasaron de ser autosuficientes alimenticiamente a necesitar de la importación de alimentos para cubrir sus propias necesidades. De esta forma, la apertura permitió que alimentos producidos por el norte inundaran los mercados del sur gracias a la subvención que recibían.

Las consecuencias de este modelo también se traducieron en una progresiva concentración de las tierras en pocos propietarios y una disminución de la capacidad de alimentación de la población local. En este sentido, el acaparamiento de tierras continúa siendo hoy de gran actualidad y en varios países africanos la superficie agrícola en negociación llega a cifras enormes. Según Veterinarios Sin Fronteras, en Uganda este porcentaje llega al 14%, en Mozambique al 21% y en la RD Congo al 48%.

LA LIBERALIZACIÓN

El segundo elemento, estrechamente relacionado con el primero, es el proceso de liberalización del mercado de los alimentos a escala global. Para ello, resulta obligado mencionar el Acuerdo sobre Agricultura (AsA) negociado en el marco de la Ronda Uruguay del GATT. Hasta entonces, los países ricos habían defendido el proteccionismo en el ámbito alimentario para asegurar el abastecimiento de sus ciudadanos. Pero al inicio de la Ronda Uruguay, en 1986, estos países decidieron ampliar la liberalización también a este sector.

Estas nuevas políticas se plasmaron en dos líneas concretas que siguen hoy vigentes. El primero es la conocida como tarificación, que comporta la sustitución de medidas no arancelarias por aranceles, eliminando así las otras barreras comerciales. En la misma línea, se fijó una Medida Global de Ayuda, que marca el límite de proteccionismo que pueden ejercer los países. La segunda de las ramas fue la disminución de la protección arancelaria y el fin de los subsidios a la exportación, así como la prohibición de aplicar nuevos aranceles que no se hubiesen aplicado hasta entonces.

Esta serie de medidas se aplicaron de forma asimétrica entre el norte y el sur. Para el nivel de subsidios en el norte, por ejemplo, se tomaron los registros más altos en las últimas décadas. Otra práctica que favoreció a los países más ricos es la agrupación en categorías de productos y no la protección producto por producto. También en lo que respecta a la clasificación, es del todo determinante el mecanismo de distinción “por cajas” de colores como método para distinguir las medidas de protección, y que son usadas de facto por Estados Unidos, Europa y Japón para aplicar las excepciones que responden a sus intereses. Por último, el hecho de prohibir nuevos aranceles fue claramente favorable a los países del norte, que ya protegían sus mercancías con anterioridad.

El tema de los aranceles y las subvenciones ha sido objeto de una queja histórica de muchos sectores. La protesta se centra en denunciar la hipocresía de algunos países que defienden el libre comercio internacional pero a la vez aplican numerosas excepciones a sus productos en forma de subvenciones que frenan la capacidad exportadora de los países más pobres. Aquí quisiera puntualizar sobre esta queja porque como se ha dicho ya, se realiza desde perspectivas muy distintas.

A mi entender, la innegable hipocresía de estos países en predicar la liberalización del comercio a terceros y aplicar medidas proteccionistas a sus propias economías no debería llevarnos a pensar que la anulación de estas medidas de subvención contribuiría a una situación mejor. Un buen ejemplo de ello es el acuerdo agrícola firmado entre la Unión Europea y Marruecos en febrero de este mismo año. El convenio supone una mayor y mejor entrada de los productos agrícolas marroquíes en el continente europeo ya que disminuye los aranceles vigentes y las cantidades máximas permitidas. Dejando de lado los innegables y dramáticos efectos para el campesinado europeo, que no puede competir en precios con el marroquí, se podría pensar como mínimo significará mayores capacidades de desarrollo del país árabe por el aumento de su producción y exportación. Pero el acuerdo firmado pretende transformar la agricultura marroquí hacia el modelo intensivo. En consecuencia, beneficiará a las grandes empresas que, aplicando economías de escala, podrán ser más competitivas y serán las que en su mayoría se vean recompensadas. En la pequeña agricultura de Marruecos, en cambio, no repercutirán tales efectos positivos, sino que más bien se verá perjudicada por la expansión de un modelo de agricultura intensiva[3].

LA BIOTECNOLOGÍA

El tercer elemento relacionado con la dificultad de acceso a los alimentos es el de la biotecnología. En la última década, se ha desarrollado rápidamente la investigación y aplicación de modificaciones genéticas en los alimentos cultivados. A pesar de ser planteadas como grandes soluciones al problema del hambre, estas “mejoras” de semillas y cultivos acarrean unos problemas que hacen peligrar el derecho a la alimentación. Para empezar, es necesario decir que tales avances tecnológicos, que buscan crear plantas más resistentes y productivas, se encuentran en manos de grandes corporaciones. El control de estos grupos es total y se dirige al estricto beneficio privado. El hecho, por ejemplo, de que algunas de las semillas modificadas genéticamente sean estériles crea una dependencia total de los campesinos, que deben comprar cada año nuevas semillas a la empresa. Por otro lado, estas mismas semillas pueden ser más resistentes pero necesitan igualmente de productos químicos para su crecimiento y desarrollo. Estos productos, básicamente fertilizantes y pesticidas, son subministrados por la misma empresa, con lo cual su negocio resulta redondo.

También este aspecto ha sido tratado en el trabajo de la OMC, concretamente en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El acuerdo obliga a todos los países, en el plazo de diez años, a elaborar leyes que protejan las patentes, los derechos de autor y las marcas registradas. De este modo, el ADPIC compromete a los países a impulsar la biotecnología y el cultivo de transgénicos. Los claros ganadores son pocas empresas agroindustriales como Cargill o Monsanto, que consiguen acumular miles de patentes sobre semillas y controlar así gran parte de la producción mundial de alimentos. Los efectos del elemento de la biotecnología en la agricultura se resumen pues, en una mayor vulnerabilidad de los pequeños productores, la promoción de la agricultura intensiva y una menor diversidad de las especies.

LA ESPECULACIÓN

El cuarto elemento a tratar es la especulación hecha sobre las materias primas y sus repercusiones. Con el desarrollo de la economía financiera mundial y la desregulación del movimiento de capitales, la actividad especulativa ha incrementado enormemente los últimos años. Después de la crisis de las hipotecas basura en 2008, muchos inversores, buscando grandes beneficios a corto plazo, decidieron dirigir sus apuestas financieras a productos básicos como el trigo, el café o el cacao. De este modo, los mercados de futuros se convirtieron en el escenario donde fondos de inversión, compañías de seguros y otros agentes podían especular libremente. La consecuencia inevitable de tales prácticas son las rápidas y espectaculares subidas y bajadas en el precio de los alimentos, que afectan negativamente las poblaciones de los países más pobres. Refiriéndose a esta inestabilidad, De Schutter explica sus efectos negativos:

La población, y esto lo vimos en 2007 y 2008, sufre todo el rigor de los aumentos de precios porque el Estado depende de las importaciones. Cuando los precios son demasiado bajos ocurre lo contrario: son los productores locales los que a veces se ven obligados a abandonar sus campos para incorporarse en los barrios de tugurios.[4]

LOS AGRO-COMBUSTIBLES

El quinto y último elemento es la aparición de los agro-combustibles y su expansión debido a las subvenciones recibidas desde Estados Unidos y la Unión Europea. Pese a que éstos nacieron de la idea de disminuir las emisiones de CO2 producidas por el consumo de petróleo en el transporte, produciendo combustible vegetal, los efectos que ha tenido su cultivo están muy relacionados con el acceso a los alimentos. Una vez más, aquí se entrelazan distintos de los elementos analizados, ya que la agricultura de maíz para hacer combustible se aplica en forma de monocultivo y los débiles límites al libre comercio permiten que el consumo en el norte se base en la producción en el sur. Es precisamente en países como Brasil donde los efectos de los agro-combustibles se han hecho más evidentes por las amplias zonas donde se ha cultivado.

biofuels-cartoon

Resumiendo, podemos señalar tres problemas asociados con estos cultivos: el primero es la deforestación que ha provocado sobretodo en zonas de la Amazonía. En segundo lugar, su cultivo provocó el aumento del precio del maíz debido a su mayor valorización. Según un informe del Banco Mundial, el alza de precios producido a causa de los agro-combustibles entre 2002 y 2008 fue del 75% sobre el 140% de subida global[5]. Por último, la disminución de la producción agrícola destinada a ser alimento también ha tenido importantes consecuencias. Sólo en 2007, esta disminución fue de 100 millones de toneladas de cereales. Las consecuencias negativas del biocombustibles fueron tan negativas que incluso la OCDE recomendó en 2008 una moratoria sobe los agro-combustibles y un cambio en sus políticas[6]

CONCLUSIONES

Podemos concluir, pues, que el proceso de mercantilización de los alimentos basado en el modelo neoliberal a nivel internacional afecta directa y negativamente a la capacidad de las personas de acceder a los alimentos, a parte de otros daños perjudiciales al medio ambiente.

La siguiente cita clave para aclarar como seguirá esta cuestión en el futuro la encontramos en la Conferencia de Río 2012, que se celebrará justo 20 años después de la famosa Cumbre de la Tierra que acogió la misma ciudad y que supuso el punto de partida de una mayor preocupación global por la salud del planeta. En dicha cumbre, se enfrentarán básicamente dos visiones distintas. La primera, que ha marcado los cinco puntos analizados en este ensayo, se conoce como Economía Verde y apuesta por tratar de frenar la destrucción ambiental a través de los mecanismos del mercado. Economía Verde significa pues seguir tres líneas concretas: mercantilización y privatización, búsqueda de soluciones a través de la tecnología, y traspasar las ayudas públicas a iniciativas privadas.

La otra visión viene defendida por movimientos como Vía Campesina y autores como Esther Vivas, que rechazan frontalmente la Economía Verde al entender que la mercantilización de los recursos naturales sólo beneficiará a las grandes empresas pero no logrará detener la destrucción planetaria y paliar el hambre en el mundo a través de sus soluciones tecnológicas. Según Vivas, la Economía Verde solo propone:

Medidas que intentan esconder las causas estructurales que nos han conducido a la crisis ecológica actual, que buscan hacer negocio con la misma y que no harán sino agudizarla.[7]

Por eso, ella argumenta que la solución pasaría por cuestionar directamente la lógica de producción y consumo creciente, abandonando así una la vía del “siempre más” que nos evoca inevitablemente al agotamiento de recursos naturales.

Como hemos visto en este trabajo, las causas del hambre en el mundo han ido variando a lo largo de los siglos. La relevancia de la situación actual, empero, recae en el hecho de que hoy somos capaces tecnológica y logísticamente para que todas las personas puedan alimentarse. Observando los fracasos de la lógica mercantil en este ámbito, resulta imprescindible apostar por el acceso a los alimentos y primar el derecho a la alimentación por encima de la ganancia monetaria. En consecuencia, los caminos a seguir deberán ir en dirección a la soberanía alimentaria para lograr que ya ninguna persona pase hambre.

BIBLIOGRAFÍA

  • Areskurrinada, E., La liberalización agrícola y el aumento de la inseguridad alimentaria mundial, Cuadernos Bakeaz 86.
  • CADTM, Repaso de las causas de la crisis alimentaria mundial, agosto 2008.
  • Meadows, D.H., Meadows D.L., Randers, J. y Behrens III, W.W., Los límites del crecimiento, 1972.
  • Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y Culturas,9, Abril 2012.
  • Veterinarios Sin Fronteras, Paren, aquí vive gente. Los impactos del agronegocio en África, 2011.
  • Vivas, E., Cuando la economía se tiñe de verde, Público, 17/06/2012.

[1] La objeción del Informe Meadows a la Revolución Verde se limita a algunos efectos secundarios sociales que producía, como el desempleo agrícola y la acumulación de tierras por grandes propietarios.

[2] Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación.

[3] Para más información sobre este acuerdo, se recomienda leer Un mal acuerdo entre la UE y Marruecos, de Gloria Martínez y Carles Soler, en Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y Culturas, num.9, Abril 2012.

[4] Mesa Redonda sobre la liberación del comerció y la OMC entre Pascal Lamy y Olivier De Schutter, 2009. www.wto.org

[5] BM, Secret report: biofuel caused food crisis, 2008. Dicho informe no fue publicado por el Banco Mundial y se filtró a través de la prensa británica.

[6] OCDE, Évaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants, 16 de julio de 2008.

[7] E. Vivas, Cuando la economía se tiñe de verde, Público, 17/06/2012.